Zalew Borki – jak to jest z tą przebudową?

Zmiany na Borkach

Wybory wyborami, a życie toczy się własnym rytmem. W ubiegłym tygodniu miasto rozpoczęło spuszczanie wody  z zalewu na Borkach. Niestety, do publicznej wiadomości podawane są tylko szczątkowe informacje dotyczące podejmowanych działań. A te dotyczą przecież niezwykle cennego ekosystemu, jakim są w szczególności stawy kolmatacyjne. Informacje prasowe odnoszą się jedynie do ryb. Tymczasem ryby, choć rozpoznawalne i  ciekawe, stanowią akurat jeden z najmniej cennych zasobów przyrodniczych tego terenu.

DSC08270 Kopia 1 1024x768 - Zalew Borki - jak to jest z tą przebudową?
Łyski Fulica atra
Ostoja przyrody

Stawy kolmatacyjne, znajdujące się powyżej zbiornika na Borkach, to jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w Radomiu. Warto przypomnieć, że pierwotna funkcja stawów była sticte techniczna, miały one służyć oczyszczaniu i retencjonowaniu wody. Jednak przez lata funkcjonowania ukształtował się tu bardzo cenny ekosystem, który stał się miejscem występowania wielu gatunków zwierząt. Gniazduje tu co najmniej 14 gatunków ptaków, w tym tak rzadkie jak bączek Ixobrychus minutus czy zausznik Podiceps nigricollis. Dalsze kilkadziesiąt gatunków wykorzystuje ten teren w okresach migracji i zimowania. Stwierdzono tu 8 gatunków płazów oraz liczne bezkręgowce, w tym najciekawsze: pijawka lekarska Hirudo medicinalis, szczeżuja wielka Anodonta cygnea, czerwończyk nieparek Lycaena dispar, a także kilkanaście gatunków ważek. W sąsiadujących ze stawami zadrzewieniach odkryto stanowisko rzadkiego grzyba – gwiazdosza prążkowanego Geastrum striatum. Występuje tu również perła radomskiej przyrody – chroniony prawem Unii Europejskiej chrząszcz – zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus. Stawy są doskonałym przykładem koegzystencji człowieka i przyrody. Ich wieloletnie istnienie dowodzi, że możliwe jest jednoczesne pełnienie funkcji technicznych oraz przyrodniczych. Wszystko to złożyło się na przygotowanie społecznej koncepcji objęcia tego niezwykle cennego terenu ochroną w formie użytku ekologicznego (z 2015 r.). Niestety, Rada Miejska do tej pory użytku nie powołała.

Projekt Life

W międzyczasie miasto Radom, wraz z partnerami, rozpoczęło realizację projektu Life RadomKlima – LIFE14CCA/PL/000101 pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”. Projekt obejmuje również teren zbiornika wodnego Borki i stawów kolmatacyjnych. Wysokie walory przyrodnicze tego terenu powinny sprawić, że stawy kolmatacyjne i żyjące w nich organizmy będą oczkiem w głowie miasta i projektantów. Jednakże brak szerszej informacji na temat podjętych prac spowodował konieczność wysłania pisemnego zapytania do Koordynatora projektu. W piśmie pytamy m.in. o nadzór hydrobiologa nad prowadzonymi pracami, czy o to jakie organizmy zostały odłowione i w jaki sposób je zabezpieczono. Pytamy również o finalną koncepcję zagospodarowania stawów kolmatacyjnych (pełna treść pisma w linku poniżej). Bez wątpienia miasto winno dołożyć staranności by zabezpieczyć wszystkie cenne zasoby przyrodnicze stawów kolmatacyjnych, tak by żaden z nich nie został utracony w wyniku realizacji projektu.

Pismo do Koordynatora projektu Life

Stawy kolmatacyjne wraz z otoczeniem to jeden z najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Radomiu. Na niewielkiej przestrzeni występuje tu ogromne bogactwo różnorodnodnych organizmów, w tym gatunków rzadkich i chronionych. Czy ich walory przyrodnicze zostaną zachowane…?

DSC09027 Kopia 1024x768 - Zalew Borki - jak to jest z tą przebudową?
Łabędź niemy Cygnus olor

 

Tekst i zdjęcia: Tomasz Figarski, Grupa Przyrodnicza „Ostoja”

 

 

 

Dodaj komentarz