Wyniki XII Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii

Szanowni Państwo!

Za nami kolejne zmagania z polską orografią, a także emocje związane z oczekiwaniem na wyniki. Do udziału w XII otwartym konkursie o tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii zgłosiło się 120 osób, ostatecznie do pisania przystąpiło 98 osób (w tym 13 z powiatu). Tekst przygotował i tradycyjnie podyktował prof. Andrzej Markowski. Tym razem dyktando napisane było… wierszem!

Komisja złożona z nauczycieli-polonistów działających w Stowarzyszeniu Nauczycieli Polonistów, oddział w Radomiu i Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli wnikliwie sprawdziła każdą pracę, dzięki czemu znamy już nazwisko Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii 2017!

Został nim pan Michał Tuzimek. Drugie miejsce zajęła pani Julia Wróbel, natomiast trzecie miejsce wywalczyła pani Karolina Wasik.

Ponadto przyznano trzy równorzędne wyróżnienia. Otrzymali je: Monika Szewczyk-Rola, Piotr Czerski oraz Łukasz Sałaj. Nagrodę specjalną otrzymał panArkadiusz Kleniewski. Laureaci odebrali dyplomy i nagrody z rąk profesora Markowskiego.

Ale to nie wszystko!

Zaraz po tradycyjnym dyktandzie odbyło się także dyktando mistrzów, do którego zaproszeni zostali wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni w poprzednich edycjach. Do pisania przystąpiło 14 osób. Mistrzem Mistrzów okazała się pani Agnieszka Jaworska-Więcoszek.

W załączeniu wysyłam zdjęcia do wykorzystania. Podczas rozstrzygnięcia zabrakło niestety pana Michała Tuzimka. Teksty obu dyktand zostaną opublikowane jeszcze dzisiaj na stronie internetowej MBP.

Dodaj komentarz