Praca – Prezydent Radomia ogłosił konkurs dla dyrektorów placówek oświatowych

Prezydent ogłosił konkurs na dyrektorów  szkół,  przedszkoli i Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Czy zmienią się dotychczasowi  dyrektorzy?
Kto może zostać dyrektorem placówki oświatowej? Ilu będzie kandydatów? 

Konkurs na dyrektorów ogłosił Prezydent Miasta Radosław Witkowski,  zarządzeniem Nr 2888/2018 i Nr 2889/2018 z dnia 08.03.2018.

warunki składnia ofert:

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, ul. Juliusza Słowackiego 17

Ogłoszenie w sprawie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych i publicznych szkół ponadpodstawowych w Radomiu

Spis 5 szkół, 10 przedszkoli i Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli:

– Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków

– Publiczną Szkołę Podstawową nr 12 Specjalną im. bp. Jana Chrapka

– Publiczną Szkołę Podstawową nr 19 im. Edmunda Bakalarza

– Zespół Szkół Samochodowych ul. 25 Czerwca 66

– Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu

– Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Specjalnymi im. Janinu Porazińskiej

– Przedszkola Publicznego nr 6 ul. Rapackiego 4

– Przedszkola Publicznego nr 7 ul. Sadków 8

– Przedszkola Publicznego nr 10 im. Jana Brzechwy

– Przedszkola Publicznego nr 11 ul. Kościuszki 10

– Przedszkola Publicznego nr 12 ul. Wernera 34

– Przedszkola Publicznego nr 13 ul. Garbarska 59/67

– Przedszkola Publicznego nr 14 ul. Jana Pawła II 3

– Przedszkola Publicznego nr 15 ul. Kusocińskiego 10

– Przedszkola Publicznego nr 16 ul. Grenadierów 3

Odnośnie ofert to  można składać do 26 marca 2018 roku do godz. 15:30 w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53 pok. 268.

Kandydat przygotowuje  uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania placówki, na którą aplikuje, życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, oświadczenie z danymi osobowymi oraz poświadczenie o spełnionych wymaganiach na stanowisko.

Dodaj komentarz