Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu (Luty 20180

Jeszcze do końca lutego można oglądać w Bibliotece Głównej (ul. Piłsudskiego 12, sala 36) wystawę malarstwa i rysunku Krystyny Joanny Szymańskiej Duety.

16 small - Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu (Luty 20180

* * *

16 lutego (w piątek) odbędzie się natomiast w filii nr 6 (ul. Kusocińskiego 13) wernisaż wystawy prac Teresy Bysiec Równia pochyła.

plakata3 small - Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu (Luty 20180

 * * *

logo Konkurs Fotograficzny Radomskie Zaułki Książki - Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu (Luty 20180

Przypominamy także o konkursie fotograficznym Radomskie Zaułki Książki (II edycja: Ulica Piłsudskiego) – termin składania prac upływa 31 marca 2018 r.Regulamin w załączeniu.

Biblioteka jest także współorganizatorem konkursu na scenariusz uroczystości szkolnej z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez miasto Radom. Termin składania scenariuszy upływa 10 marca 2018 r. Regulamin konkursu również w załączeniu. 

– – – – 

Marta Trojanowska

Dział Promocji Książki i Biblioteki Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu

Dodaj komentarz