Czy jest szansa na tańsze ogrzewanie Radomia, czystsze powietrze i baseny termalne?

Polska jest krajem zasobnym w odnawialne źródła energii, a szczególnie w geotermię. Radom nie jest pod tym względem wyjątkiem. Jak wynika z oficjalnych atlasów złóż wód termalnych, nasze miasto jest usytuowane na złożach wód geotermalnych, które mogą i powinny być wykorzystane.

Wprawdzie temperatury ich nie są tak rekordowe jak w rejonie Nowego Tomyśla czy na linii Poznań-Sieradz, ale biorąc pod uwagę poważny problem bezpieczeństwa energetycznego Radomia, ostre wymagania unijne odnośnie emisji CO2, NOX, pyłów i zagrożenia karami za przekraczanie norm, należałoby się zastanowić, jak wykorzystać te istniejące zasoby czystej energii, które posiadamy.

 Czy jest... Uniejowski skarb - Czy jest szansa na tańsze ogrzewanie Radomia, czystsze powietrze i baseny termalne?Czy jest... - Czy jest szansa na tańsze ogrzewanie Radomia, czystsze powietrze i baseny termalne?

Dlaczego geotermia?

Zalety geotermii:

  • jest najlepszym pod względem ekologicznym, czyli ochrony środowiska, odnawialnym źródłem energii,
  • jest źródłem najbardziej stabilnym i przewidywalnym, niezależnym od pory roku i warunków atmosferycznych,
  • nie powoduje powstawania szkodliwych emisji ani odpadów, nie psuje krajobrazu i na ogół nie wymaga pozyskiwania dodatkowych powierzchni pod budowę instalacji (można wykorzystać powierzchnie zajmowane przez dotychczasowe zakłady ciepłownicze),
  • opiera się na udokumentowanych bogatych zasobach gorących wód podziemnych,
  • może stanowić dodatkowe źródło dochodów miasta (np. baseny, balneologia),
  • cena pozyskania 1 MWt jest najniższa, nawet w porównaniu z energetyką jądrową (wg danych USA (1)).

6 marca br. na terenie sejmu odbyła się konferencja „Geotermia impulsem rozwoju polskiej gospodarki* przeznaczona dla polityków, samorządowców i inwestorów. Patronat honorowy sprawował minister środowiska prof. Jan Szyszko. Organizatorem był Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii we współpracy z Narodową Radą Rozwoju, Polską Geotermalną Asocjacją im. Prof. J. Sokołowskiego i Konsorcjum Naukowo-Przemysłowo-Wdrożeniowym „Polska Geotermia”. Prelegentami byli: m.in. prof. J. Szyszko, wiceminister  Jerzy Kwieciński, naukowcy z Polskiej Geotermalnej Asocjacji – płk prof. Mieczysław Struś z Politechniki Wrocławskiej i prof. Jacek Zimny z Akademii Górniczo-Hutniczej (działający również w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP); o możliwościach finansowania projektów geotermalnych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mówili odpowiednio: dr inż. Piotr Pryciński i dr inż. Artur Michalski. Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne zastosowania energii geotermalnej przedstawił dr inż. Piotr Długosz, a poseł Gabriela Masłowska omówiła sprawy legislacyjne dotyczące zasobów naturalnych i ich wykorzystania, ze szczególnym podkreśleniem geotermii w Polsce.

Czy jest... www.Termy Uniejów - Czy jest szansa na tańsze ogrzewanie Radomia, czystsze powietrze i baseny termalne?

Głos zabrali również praktycy – przedstawiciele instalacji geotermalnych w Polsce, omawiając swoje osiągnięcia i dzieląc się swoimi doświadczeniami. Byli to delegaci z sześciu miejscowości, w których działają już instalacje geotermalne: z Zakopanego i okolic (Geotermia Podhalańska), Pyrzyc, Mszczonowa, Torunia, Uniejowa, Nowego Tomyśla.

W dyskusji panelowej, oprócz wymienionych wyżej osób, głos zabrał również wiceminister prof. Mariusz Orion Jędrysek (Główny Geolog Kraju).

W końcowych wnioskach stwierdzono, że przeprowadzone badania i wyliczenia wskazują, iż przy wykorzystaniu energii cieplnej wód geotermalnych w połączeniu z wykorzystaniem pozostałych odnawialnych źródeł energii możliwe jest osiągnięcie na przestrzeni najbliższych 10-15 lat pełnej samowystarczalności energetycznej Polski bez uciekania się do kontrowersyjnej energii jądrowej. „Przy obecnych trendach wysokich norm jakości powietrza i przy kwestii smogu w miastach rozwój i wspieranie geotermii w Polsce można uznać za polską rację stanu” – skonkludował wiceszef NFOŚiGW Artur Michalski.

Nie było w historii naszego kraju tak korzystnego okresu dla inwestycji w geotermię jak obecnie, gdzie Rząd RP traktuje ten temat priorytetowo i przeznacza środki nie tylko na pierwsze odwierty badawcze (patrz materiały wspomnianej Konferencji w Sejmie (2)

Brzmi to bardzo optymistycznie!

Niestety sprzedaż sieci ciepłowniczych przez samorządy w sposób nieprzemyślany może spowodować szkody dla środowiska i dla mieszkańców, ponieważ podwyższa koszty ciepła, czyli zwiększa opłaty za ogrzewanie mieszkań.

Ogrzewanie Radomia z wykorzystaniem istniejącej sieci ciepłowniczej RADPEC mogłoby stać się tańsze i mniej emisyjne i nie zależeć w tak dużym stopniu od cen węgla i od kar za jego spalanie, jeśliby wykorzystać ciepło z gorących wód z podziemnych zasobów geotermalnych w obiegu zamkniętym.

Na pewno należałoby się spodziewać zmniejszenia zużycia węgla. Wywiercenie odwiertu badawczego pozwoliłoby określić parametry złoża w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie wszystkich niezbędnych wyliczeń dla Radomia.

Gdyby się okazało, że woda nie ma temperatury aż 95oC, lecz jedynie np. 45oC, to przecież łatwiej jest ją tylko dogrzać jeszcze o 50oC, aniżeli grzać wodę zimną, np. 10-cio stopniową, aż o 85oC! Wynikającą stąd oszczędność w tysiącach ton węgla rocznie zapewne da się łatwo oszacować.

Przy okazji zmniejszyłby się smog w mieście i problemy z koniecznością odchodzenia od spalania węgla. Istnieje też bardzo duża szansa, że Radom mógłby mieć własne, miejskie (a nie prywatne) baseny termalne. Obecnie formalno-prawnie jest to jeszcze możliwe, ale z chwilą sprzedania sieci ciepłowniczej podmiotowi prywatnemu mogłoby się to okazać bardzo trudne czy wręcz niemożliwe do przeprowadzenia.

Jest w Radomiu grupa osób, którym zależy na tym, żeby miasto wraz z mieszkańcami odniosło korzyści z dobrego położenia geologicznego i wykorzystało te gorące wody, które są pod nami. Osoby te działają w Oddziale Radomskim Stowarzyszenia „Zrównoważony Rozwój – Geotermia w Polsce” im. św. Królowej Jadwigi. Kilkoro z nich wzięło udział w wyżej wspomnianej konferencji w sejmie.

Nasuwa się pytanie – czy kilkoro entuzjastów może cokolwiek zrobić? Liczymy na pomoc i zapraszamy chętnych do współpracy. Próbujemy zorganizować w najbliższym czasie w Radomiu podobną konferencję z udziałem naukowców-specjalistów, którzy uwzględnią w prelekcjach realia miasta Radomia i pokażą, jak się do tematu zabrać, i jakie są możliwości finansowania przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że oprócz mieszkańców Radomia i przedstawicieli mediów lokalnych przybędą i władze miasta. Wszak powinno im zależeć na dobru aktualnych mieszkańców i przyszłych pokoleń.

Apelujemy do Czytelników! Jeśli zdołamy zorganizować konferencję „Geotermia dla Radomia” na dzień 11 maja lub nieco później, to prosimy Państwa o liczne przybycie z przyjaciółmi i znajomymi.

Kontakt z nami jest możliwy przez siedzibę Centrum Organizacji Pozarządowych na ul. Struga 1 (przy Resursie).

 

Michał Góra

 

1) www.geotermal-energy.org

2) Link do sejmowej konferencji:

ttp://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?page=10#F261443A0A835184C12580AB002D587E

Dodaj komentarz